Výroba plastových vodoměrných šachet

Na přání zákazníka je u vodoměrných šachet možné upravit rozměry, tvar, umístění a velikost těsnících průchodek. Součástí vodoměrné šachty jsou schůdky, paleta pro osazení osazení vodoměrné sestavy, těsnící průchodky, patřičné výztuhy, revizní otvor s poklopy.
Výhody vodoměrných šachet:
Dokonalá vodotěsnost
Nízká hmotnost
Rychlá a snadná montáž
Individuální rozměry
Snadná manipulace při montáži a převozu
Standardní výroba vodoměrných šachet
Vodoměrné šachty vyrábíme jako samonosné určené k obsypání zeminou nebo obetonování, nebo jako dvouplášťové určené k obetonování do náročnějších podmínek jako je např. výskyt spodní vody. Standardně je vyrábíme v těchto základních variantách:
Průměr (kulatá)   Výška Revizní otvor
1,05 m 1,50 m 0,25 m
1,20 m 1,20 m 0,25 m
1,25 m 1,50 m 0,25 m
Délka (hranatá) Šířka Výška Revizní otvor
1,20 m 0,90 m 1,50 m 0,25 m
1,20 m 1,20 m 1,50 m 0,25 m
Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenových desek technologií svařováním, dle potřeby vyztužené proti tlaku zeminy.
Při instalaci se vodoměrná šachta osazuje na čistou a vyrovnanou betonovou základovou desku vyztuženou kari sítí, připojí se na rozvody a postupně se provádí obsypání nebo obetonování vodoměrné šachty. Po obsypání či obetonování je vodoměrná šachta připravena pro osazení vodoměru a napojení na vodovodní řad.
Vodoměrné šachty slouží k osazení vodoměru a armatur na domovní připojení rozvodu pitné vody tak, aby byly snadno přístupné. Naše vodoměrné šachty jsou navrženy v souladu s normou ČSN 75 5411. Používají se všude tam, kde není možno umístit vodoměr přímo do budovy.
Jímky a septiky
Retenční nádrže
Vodoměrné šachty
Přepravní boxy
Neutralizační boxy
Nádrže na pitnou vodu
Jaroslav Zavadil
Husle 11
592 61  Pernštejnské Jestřabí
Tel:    +420 605 527 370
Tel:    +420 603 512 680
Mail:
info@dobreplasty.cz
Web: www.dobreplasty.cz
Jímky
Vodoměrné šachty
Zakázková výroba